Olika discar i discgolf

De som spelar discgolf för första gången har ofta bara med sig en eller två discar som man använder. Detta likt hur en ovan golfspelare bara har 4-5 klubbor i bagen när spelaren går ut på banan. Men ju mer insatt man blir i sporten och ju duktigare man blir desto viktigare blir det med bra utrustning. Det är då främst tre olika discar som används.

Likt att Driver är en golfklubba som slår de långa slagen så är driverdiscen den disc som används för att klara av de riktigt långa kasten. Utseendemässigt känns den igen på att den är mycket låg och spetsig. Tack vare detta kan den kastas snabbt och därmed gå långt.

Midrange är discen som används till något kortare kast men fortfarande så långa att det inte är möjligt att använda puttern. Den är något tjockare och lite trubbigare än drivern.

Puttern är precisionsdiscen som används allra närmast hålet. Den är betydligt trubbigare och tjockare vilket gör att den visserligen har god precision men att den inte alls kan kastas några längre sträckor. De brukar även vara något mjukare. Det för att undvika att studsa ur korgen när de kastas mot korgens kedjor.