Discgolfsbegrepp

Discgolf är extremt enkelt att utföra och man behöver inte vara insatt i sportens begrepp för att utöva det. Men visst kan det ändå vara intressant att veta vad de olika begreppen står för.

  • Utkast – Det första kastet som sker på hålet. Här används främst en driverdisc.
  • Inspel – Ett kast där målet är att discen ska hamna i närheten av korgen. Man tar sig in i närheten för att därifrån använda puttern och klara av hålet.
  • Putt – De sista kasten som används på hålet d.v.s. korta och precisa kast.
  • Hyzer – Ett kast där discen svänger av till vänster (förutsatt att kastaren kastar högerbackhandskast)
  • Anhyzer – Ett kast där discen svänger av till höger (förutsatt att kastaren kastar högerbackhandskast)