Discgolf

Många som inte är insatta i sporten discgolf säger ”Frisbeegolf”. De säger även att man kastar en frisbee mot korgar. De som däremot är mer insatta säger oftare discgolf och att det är discar som kastas mot en discgolfskorg, även kallat för ett kedjehål. Oavsett vilka namn som används är detta en precisionssport som blandar delar från sporten frisbee och golf. Inte helt oväntat att det därmed därför som det ofta kallas för frisbeegolf.

Att hålet kallas för kedjehål beror på att det är en ställning (ca 1,5 m hög) med en korg som det även hänger ner kedjor i. När freespin träffar kedjorna faller den ner i korgen och man har klarat av detta hål.

Målet är, i likhet med golf, att ta sig runt banan på så få ”slag” som möjligt. Men här handlar det istället om antal kast. Banorna är vanligen på 9 hål eller 18 hål även om det också förekommer kortare banor som då främst är till för övning. Vid tävlingssammanhang är det däremot nästan alltid dessa 9- eller 18-hålsbanor som används.

Det som avgör svårigheten på banan är längden samt hur många hinder som finns på vägen. I och med att banorna ofta är stora parker är det inte sällan en mängd träd i vägen som gör det betydligt svårare än om det är en mer öppen bana.

Då det är en mycket enkel sport att utöva och att banorna inte kräver speciellt mycket underhåll är det många kommuner som valt att sätta upp banor i offentliga parker. Det enda som krävs är en markerad startplats (för utkast) samt uppsättning av korgarna. Någon kostnad att spela är det nästan aldrig och därmed blir det även en mycket billig sport att utöva. De som tar sporten på allvar betalar däremot gärna lite mer för att få flera discar med olika flygegenskaper.